Archive

Found 625 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2020
Stormvall Joachim.  2020-06-16.  Yttrande över kärnbränsleförvarsansökan juni 2020. Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss).  Download: oss200616yttrande-over-karnbransleforvarsansokan.pdf (141.58 KB)
2019
2018
Judson Tim.  2018-11.  Nuclear Power and Climate Action: An Assessment for the Future. Rosa Luxemburg Stiftung-New York City.  Download: nuclear-power-climate-action-future-judson201811.pdf (1.75 MB)