Kommunernas vetorätt i frågan om lokalisering av slutförvar för använt kärnbränsle