Archive

Found 94 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
2011
2010
Törnqvist Mats, Hultén Charly, Mörner Nils-Axel.  2010-12-31.  Milkas remissvar på SKB AB:s Fud-program 2010. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.  Download: Milkas_Fud-2010remissvar.pdf (154.18 KB)
Makhijani Arjun.  2010-04-08.  The Mythology and Messy Reality of Nuclear Fuel Reprocessing. The Institute for Energy and Environmental Research.  Download: makhijani_reprocessing20100408.pdf (441.75 KB)
2009
Hanberger Anders, Mårald Gunilla.  2009-12.  Utvärdering av kärnavfallsrådets genomlysningsprogram. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet.  Download: ucer200912genomlysningsprogram.pdf (3.13 MB)