Archive

Found 122 results

Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Keyword is milkas  [Clear All Filters]
Miscellaneous
Schön Emil.  2013-10-29.  Rapport från presentation av SKB AB:s Fud program-2013 den 23 oktober 2013. Kärnavfallsnytt Nr. 2/2013.  Download: karnavfallsnytt20131029.pdf (769.52 KB)
Schön Emil.  2010-02-07.  Rapport från SKB AB:s avslutande samråd i Östhammar 6 februari 2010. Kärnavfallsnytt Nr. 1/2010.  Download: karnavfallsnytt20100206.pdf (747.09 KB)
Schön Emil.  2013-10-08.  Rapport från SKB AB:s Stockholm Talks 2 oktober 2013. Kärnavfallsnytt Nr. 1/2013.  Download: karnavfallsnytt20131008.pdf (475.55 KB)
Goldstick Miles.  2011-12-19.  The Review Process in Sweden for Management of Spent Nuclear Fuel. The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas).  Download: kbs3_review_process20111219.pdf (1.96 MB)
Goldstick Miles.  2008-10-30.  Samråd och becquerel. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.  Download: goldstick-samrad-becquerel20081030.pdf (891.59 KB)