Archive

Found 617 results

Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Miscellaneous
Gunnarsson Kenneth.  2008-06-04.  Anförande av MKG och Kenneth Gunnarsson från Kärnavfallsrådets platsvalsseminarium 4-5 juni 2008. Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss; Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.  Download: mkg_platsvalsseminariet20080604.pdf (133.83 KB)
Busby Chris.  2007.  Ashland Oil.  Download: AshlandOilBusby2007.mp3 (4.47 MB)
Olson Mary.  2011-10.  Atomic Radiation is More Harmful to Women. Nuclear Information and Resource Service (NIRS).  Download: radiationwomen201110nirs_press_release20111018.pdf (43.04 KB); radiationwomen201110nirs.pdf (131.15 KB)
Ward Philip.  2005-02.  A back-door come-back: Nuclear energy as a solution for climate change? World Information Service on Energy (WISE) and Nuclear Information & Resource Service (NIRS).  Download: wise-nirs200502-621-22_en.pdf (185.07 KB)
Westerlund Staffan.  2006-11.  Bakgrundsdokument till Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Download: westerlund2006115.pdf (217.21 KB)