Archive

Found 613 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2010
2009
Hanberger Anders, Mårald Gunilla.  2009-12.  Utvärdering av kärnavfallsrådets genomlysningsprogram. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet.  Download: ucer200912genomlysningsprogram.pdf (3.13 MB)
Schneider Mycle.  2009-10-20.  The World Nuclear Industry in 2009 - Renaissance or Decline? Presentation at the National Parliament, Bangkok, Thailand.  Download: 20091020MycleSchneiderBangkok.pdf (2.25 MB)
Klötzer Ulla.  2009-10-18.  Nuclear Future - Weapons.  Download: klotser20091018nuclear_weapons.pdf (31.96 KB)