Archive

Found 617 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2010
Busby Chris.  2010-02.  Uranium and Health: The Health Effects of Exposure to Uranium and Uranium Weapons Fallout. European Committee on Radiation Risk (ECRR).  Download: ECRRuranium2012no2.pdf (179.69 KB)
2009
Hanberger Anders, Mårald Gunilla.  2009-12.  Utvärdering av kärnavfallsrådets genomlysningsprogram. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet.  Download: ucer200912genomlysningsprogram.pdf (3.13 MB)