Archive

Found 617 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2008
Orre Annika.  2008-10-03.  Hälleberget håller inte över tid!. Nya Åland - Nyhter, www.nyan.ax.  Download: nya_aland_nyheter20081003karnavfall.pdf (743.06 KB)
Gustafsson Fredrik.  2008-10-02.  Motsätter sig förvaring av kärnavfall under Östersjön. Ålandstidningen, www.tidningen.aland.net.  Download: alandstidningen20081002karnavfall.pdf (917.45 KB)
Wasley Natalie.  2008-09-04.  No Nuclear Waste Dump in the NT, Australia. Beyond Nuclear Initiative in Alice Springs.
Tickell Oliver.  2008-09-03.  How war debris could cause cancer. New Scientist.
Gunnarsson Kenneth.  2008-08-28.  Spangenberg skapar tvivel kring Östhammars roll i kärnavfallsprocessen. Ordförande i Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss), Östhammar.
Goodman Amy, Lovins Amory B.  2008-07-16.  Amory Lovins: Expanding Nuclear Power Makes Climate Change Worse. Democracy Now! Interview 16 July 2008.  Download: lovins20080716democracynow.pdf (64.31 KB); dn2008-0716-1lovins.mp3 (3.78 MB)
Schön Emil.  2008-07.  Kärnavfallet, beslut om förvaring närmar sig. Miljöförbundet Jordens Vänner, Miljötidningen.  Download: schon200807karnavfallet.pdf (2.85 MB)