Archive

Found 617 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2007
2006
Westerlund Staffan.  2006-11.  Bakgrundsdokument till Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Download: westerlund2006115.pdf (217.21 KB)
Ebbesson Jonas.  2006-11.  Rättsliga förutsättningar för slutförvar av kärnavfall Promemoria åt KASAM, 15 november 2006. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Download: ebbesson20061115.pdf (270.8 KB)
Schwartz Philipp.  2006-10-06.  CBSS Working Group on Nuclear and Radiation Safety. Baltic Sea NGO Forum, Stockholm, 5-7 October 2006.  Download: bsngo2006_schwartz200610.pdf (529.83 KB)
Hegelund Per(ed.).  2006-10-06.  Chemical Weapons Dumped After 2nd World War. Baltic Sea NGO Forum, Stockholm, 5-7 October 2006.  Download: bsngo2006_ chemical-weapons-200610.pdf (193.72 KB)