Archive

Found 625 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Davidsson Roland.  2012-04-23.  Till Regeringen Angående lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle m. m.. Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation.  Download: sero20120423regeringen_slutforvar.pdf (1.97 MB)
Diehl Peter.  2007-04-27.  Uranium Mining – Overview. Coping With Nuclear Waste, 27-29 April 2007, Stockholm.  Download: diehl20070427.pdf (91.43 KB)
Durant Darrin.  2006-05-14.  Strategic Action in Nuclear Waste Disposal: Canada's Adaptive Phased Management Approach. Valdor 2006: Values in Decisions on Risk. :45-51. Download: durant20060515.pdf (255.96 KB)
D’Arrigo Diane.  2007-04-27.  Nuclear Waste "Recycling". Coping With Nuclear Waste, 27-29 April 2007, Stockholm.  Download: darrigo20070427.pdf (19.63 KB)
E
Ebbesson Jonas.  2006-11.  Rättsliga förutsättningar för slutförvar av kärnavfall Promemoria åt KASAM, 15 november 2006. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Download: ebbesson20061115.pdf (270.8 KB)
Edwards Gordon.  2013-09-20.  CCNR's Intervention on OPG's Proposal for a Deep Underground Dump [DUD]. Canadian Coalition for Nuclear Responsibility (CCNR).  Download: dgr_ge_transcript_gordon_edwards20130920.pdf (700.31 KB)