Archive

Found 617 results

Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Miscellaneous
Brazel Peter.  2005-11-23.  Euratom Treaty Reform and Prospects For a Euratom Revision Conference. Presentation at the Energy Intelligence For Europe Conference Copenhagen – 23rd September 2005.  Download: brazel20050923.pdf (52.52 KB)
Sundqvist Göran.  2005.  Expertisens gränser och samhälleliga utbredning Exemplet slutförvaring av kärnavfall. SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.  Download: sundgvist2005a.pdf (305.88 KB)
Petersson Emma.  2013-12.  Finn fem fel på kärnkraften. Naturskyddsföreningen.
Söderholm Gerd.  2006-10-06.  The Finnish Situation Today. Baltic Sea NGO Forum, Stockholm, 5-7 October 2006.