Archive

Found 613 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2010
Conway Adam, Rundberg Anna-Linnéa, Jansén Dan.  2010-03-05.  Granskning av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning för "Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle". Ålands Natur och Miljö r.f. och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland.  Download: MKBInlaga_AlandN_AAA20100305.pdf (104.94 KB)
Schön Emil.  2010-02-07.  Rapport från SKB AB:s avslutande samråd i Östhammar 6 februari 2010. Kärnavfallsnytt Nr. 1/2010.  Download: karnavfallsnytt20100206.pdf (747.09 KB)
Busby Chris.  2010-02.  Uranium and Health: The Health Effects of Exposure to Uranium and Uranium Weapons Fallout. European Committee on Radiation Risk (ECRR).  Download: ECRRuranium2012no2.pdf (179.69 KB)