Vad händer i Forsmark?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 24 Feb 2016
Östhammar

Källa: http://www.skb.se/event/vad-hander-i-forsmark/

I framtiden ska SKB genomföra två stora projekt i Forsmark – Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Medan tillståndsprövningarna pågår och myndigheterna granskar våra ansökningar, förbereder vi oss inför byggstart.

Kom och träffa SKB:s experter och hör vad som är på gång – nu och i framtiden.

Tid: Onsdag 24 februari kl 18.30.
Plats: SKB:s kontor i Östhammar, Norra Tullportsgatan 3.
Fri entré. Vi bjuder på fika.
Välkommen!