Östhammars kommun: Vad händer i slutförvarsfrågan?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 29 Aug 2017
Östhammar

Källa: Annonsnytt, onsdag 23 augusti, sid. 9.

Gimo, 29 augusti 2017