Östhammar kommuns referensgrupp - öppet möte / Presentation av Kärnavfallsrådet Kunskapslägesrapporten 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 27 Mar 2018
Alunda

Källa: Östhammars kommun

Tid: den 27 mars kl 16.30-17.30
Plats: Olandsskolans matsal i Alunda

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018
Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018, Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet. De delar som kommer att presenteras är:

  • Etisk osäkerhet
  • Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle
  • Stegvis prövning enligt kärntekniklagen

Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Välkomna!