Var tar det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk vägen och finns alternativ?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Fri 23 Nov 2018
Östhammar

Arrangör: Swe Q, Sveriges Quinnoråd, Nätverk för jämställhetsfrågor

Vilka slutförvar kommer hamna i Östhammars kommun?
Visste du att det planeras för fyra slutförvar?

Fredagen 23 november 2018 kl 14.30 - 16.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Rådhusgatan 6, Östhammar
Anmälan till Gret-Lis Grönlund tfn eller SMS, 0721-677 622

Välkommen på Afternoon tea!

Vi reder ut begreppen och har en genomgång av olika planerade slutförvar och var Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) befinner sig i processen. Vi går igenom de olika realistiska alternativa metoder som finns och vilka av dessa SKB har lyft och förkastat.

Medverkande:
• Kirsti Kolthoff. Kommunikatör.
Representant i Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas för Gröna Kvinnor och projektledare i Swe Q
• Åsa Lindstrand. Ordförande i Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (OSS) och medlem i Swe Q
• Jessica Lindén. Informationssamordnare på Milkas

Arrangeras i samverkan med Vuxenskolan och Milkas