Livet i underjorden - Östhammar kommuns referensgrupp öppet möte

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 09 Sep 2015
Alunda

Se bifogad inbjudan (PDF, 313 KB).

Karsten Pedersen har utforskat livet under jorden sedan slutet på 1980-talet då frågan om huruvida bakterier kunde påverka ett slutförvar dök upp på allvar. Han upptäckte snart att underjorden var full av liv ner till minst 1000 m djup. Sedan 10 år tillbaka driver Karsten ett forskningsoch undersöknings-företag, Microbial Analytics Sweden AB (Micans). Micans vision är att avslöja och utnyttja mikrobernas kraft. Micans lyfter därmed betydelsen av mikrobiella processer i tekniska och miljöanknutna sammanhang och bidrar till säkra och effektiva lösningar på de miljöproblem mänskligheten står inför.

Var: Furuhöjdskyrkan, Alunda
När: 9 september kl. 18-20

Vi serverar kaffe & frukt.

Varmt välkomna!
Slutförvarsorganisationen i Östhammars kommun

AttachmentSize
2015-09-09karsten-pedersen.pdf313.87 KB