Åsa Moberg diskutera hennes bok "Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten - en bok om kärnfraften"

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 22 Apr 2015
Alunda

Plats: Aluda bibliotek, Prästgårdsvägen 4, 747 30 ALUNDA.
Tid: 18.30
Kontakt:

Diana Hedin, bibliotekarie Alunda bibliotek,
Östhammars kommun. telefon 0173 - 85870
E-post diana.hedin@osthammar.se

För information om boken se, t.ex.: http://akademibokhandeln.se/bok/ett-extremt-dyrt-och-livsfarligt-satt-att-varma-vatten-en-bok-om-karnkraft/