INSTÄLLT 23 jan. 2018: Rådgivande folkomröstning i Östhammars kommun gällande slutförvar för använt kärnbränsle

Öppet / slutet möte: 
slutet
Sun 04 Mar 2018
Östhammars kommun

Källa: http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/folkomrostning-gallande-slutfo...

Frågan ska vara:
Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark?
– Ja
– Nej