Kraftiga jordbävningar efter senaste istiden

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 04 Nov 2015
Östhammar

 Kraftiga jordbävningar efter senaste istiden
Källa: Annonsnytt, 2015-10-28, sid. 2.