Kärnavfallsrådet arrangerar ett heldagsseminarium kring kunskapslägesrapporten 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 21 Mar 2018
Stockholm

För mer information se: http://www.karnavfallsradet.se/

Välkommen till seminarium om Kärnavfallsrådets
Kunskapslägesrapport 2018, Beslut under osäkerhet

Datum: Onsdag 21 mars, 2018
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 Stockholm.
Tid: 10.00–16.30
Kaffe och smörgås från kl. 09.30
Enkel lunch serveras

Anmälan senast torsdag 8 mars till karnavfallsradet@regeringskansliet.se

Bakgrund

Kärnavfallsrådet ger ut en kunskapslägesrapport i februari varje år. Årets rapport handlar om Beslut under osäkerhet.

Beslutet gäller regeringens prövning av ansökningarna om tillstånd för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten har berett ansökningarna sedan 2011. De lämnade över sina yttranden tillsammans med ansökningshandlingarna till regeringen den 23 januari 2018.  

Regeringen ska fatta beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle och det kommer oundvikligen att behöva fattas under osäkerhet. Det i sig är inget ovanligt för regeringen utan görs hela tiden på olika områden, men det är i detta fall ett ovanligt långsiktigt projekt.

Inför regeringens beslut identifierar rådet några exempel på olika områden där det finns osäkerheter. Syftet är inte att ge handfasta råd, utan snarare att ge sätt att tänka och förhålla sig till frågan om beslut under osäkerhet.

Den särskilde utredaren som arbetar med Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet kommer även att berätta om utredningens arbete.