Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om "SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?"

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Mon 16 Mar 2020
Stockholm - Inställt

Inställt - För mer information se: https://www.karnavfallsradet.se/

Seminarium om kunskapslägesrapporten SOU 2020:9
SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?

Datum: 16 mars 2020
Plats: Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm.
Tid: 13.00–17.00

Anmälan senast torsdag 1 mars till karnavfallsradet@regeringskansliet.se