Kärnavfallsrådets seminarium om SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017

Öppet / slutet möte: 
öppet
Fri 28 Apr 2017
Stockholm

Från www.karnavfallsradet.se 6 mars 2017:
"Kärnavfallet − en fråga i ständig förändring den 28 april på Garnisonen konferens. Mer information kommer."