Kärnavfallsrådet: Workshop om stegvis prövning den 12 november

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 12 Nov 2019
Stockholm

Källa: https://www.karnavfallsradet.se/workshop-om-stegvis-provning-den-12-nove...
(För info från MKG, se http://www.mkg.se/workshop-kring-stegvis-pr-vning.)

Den 12 november arrangeras en workshop om stegvis prövning. Platsen för denna är World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Mer info kommer.