Kärnavfallsrådet: Workshop om stegvis prövning

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 12 Nov 2019
Stockholm

Källa: https://www.karnavfallsradet.se/seminarium-om-en-stegvis-provning-och-et...
(För info från MKG, se http://www.mkg.se/workshop-kring-stegvis-pr-vning.)

Datum: Tisdag 12 november 2019
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm
Tid: 10.00–17.00
Kärnavfallsrådet bjuder på lunch