Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens Sommarträff

Öppet / slutet möte: 
öppet
Sat 19 Aug 2017
Morjärv

Från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens Nyhetsbrev 6 juni 2017:

Boka in nätverkets Sommarträff i Morjärv 19 augusti

Nätverket inbjuder alla intresserade till en Sommarträff på Folkets Hus i Morjärv på Nationalälvdagen lördag den 19 augusti mellan ca 10-16. Sommarträffen blir ett viktigt arbetsmöte för att diskutera den fortsatta kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Samtidigt som vi träffas och har trevligt och roligt så är det ett sätt att engagera fler i arbetet mot att ett kärnkraftverk byggs på udden Hanhikivi i Pyhäjoki. .

Folkets Hus i Morjärv ligger vackert vid Kalixälven som rinner ut i Bottenviken ca 40 km österut. Vi har valt att lägga mötet på Nationalälvdagen då alla Nationalälvarna har en nära koppling till Bottenvikens vatten. Under dagen kommer det att bli en manifestation intill Kalixälven med musik och appeller som med älvens kraft når ända fram till både beslutsfattare och allmänheten i Finland. Nationalälvdagen firas varje år för att visa vår glädje och tacksamhet över att få leva vid våra fritt flytande vatten i våra fyra nationalälvar: Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. På kvällen firas detta som vanligt vid Folkets Hus genom ett arrangemang av Morjärvs Folketshusförening. Vi hoppas många vill stanna och vara med på det