Film: Säker slutförvaring sökes ("Journey to the Saftest Place on Earth")

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Sun 18 Jan 2015
SVT Kunskapskanalen

Källa: http://www.svt.se/tv-tabla/SVTK/2015-01-18/

Söndag 18 januari, kl. 21

Målet är att finna en säker plats för slutförvaring av kärnavfall. Det kräver både politisk vilja och geologisk stabilitet. Filmaren Edgar Hagen undersöker förslag till förvaringsplatser i olika delar av världen och träffar kärnfysiker, aktivister och motståndare som reflekterar över frågan. Från UR.

Även i K 21 och 23/1

Visas i SVT URplay till 2016-12-31 på
http://www.ur.se/Produkter/186437-Saker-slutforvaring-sokes

Original titel: Journey to the Safest Place on Earth.