Sista dag för synpunkter till MMD på SKB:s ansökan att bygga ut SFR, mål M 7062-14

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Mon 19 Mar 2018
Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

SKB:s ansökan enligt Miljöbalken att bygga ut SFR kungjordes av  Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (MMD) 4 december 2017 (se bifogad kungörelse, mål M 7062-14, aktbilaga 88, 843 KB).

Synpunkter ska lämnas till Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen senast 19 mars 2018.

Tidplan för handläggning av mål M 7062-14, Aktbilaga 84, 2017-10-10 (PDF, 76 KB)

Ansökningarna enligt Kärntekniklagen och Miljöbalken på SKB:s hemsida

För mer info se: http://www.mkg.se/skb-kompletterar-ansokan-om-sfr-2-for-andra-gangen

AttachmentSize
Nacka-TR-M7062-14 Aktbil-88kungorelse20171204.pdf843.12 KB
Nacka-TR-M7062-14-Aktbil-84tidplan20171010.pdf75.9 KB