Mötesplats SKB, 4 november 2020

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Wed 04 Nov 2020
Digitalt

Källa: E-post utskick av SKB, 7 september 2020

Mötesplats SKB 2020

Plats: ​Digitalt

Datum och tid
1 oktober kl. 13.00 – 14.00
SKB:s stora byggprojekt – Investeringar, jobb och kompetens

4 november kl. 10.00 – 11.00
Vi är redo – Tillsammans tar vi hand om framtiden

I Sverige pågår tillståndsprövningen för slutförvaret för använt kärnbränsle och SKB:s lösning har granskats av myndigheter och domstol. Oskarshamns kommun har fattat sitt beslut om inkapslingsanläggning och Östhammars kommun planerar att fatta sitt vetobeslut under hösten. Därefter väntas beslut från regeringen. Genomförandet innebär stora investeringar för att säkerställa att vår generation tar hand om avfallet på ett säkert sätt och är ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

SKB inbjuder till två digitala seminarier under hösten för att belysa SKB:s planerade projekt från olika perspektiv. SKB:s vd Johan Dasht medverkar och tillsammans med andra inbjudna aktörer förs samtal om arbetet i det svenska kärnavfallsprogrammet.

Under seminarierna kommer det finnas möjlighet att ställa frågor digitalt.

Anmäl dig redan nu

Välkommen!

Johan Dasht, verkställande direktör
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB

Har du en kollega som gärna vill delta, meddela sara.perhat@skb.se