Naturvårdsverket: Samråd om strålsäkerhetsplaner i Estland

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Fri 20 Sep 2019
Naturvårdsverket

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttrande...

Estland har påbörjat arbetet med strålsäkerhetsrelaterade planer. Sverige kan lämna synpunkter på miljöbedömningen av dessa planer.

Bakgrund

Estlands miljöministerium har påbörjat arbetet med en nationell strålsäkerhetsplan (National Radiation Safety Development Plan) för 2018 - 2027. Som bilagor till denna plan tas en nationell åtgärdsplan för radon fram i enlighet med EU-direktivet 2013/59/Euratom och en nationell åtgärdsplan för radioaktivt avfall i enlighet med EU-direktivet 2011/70/Euratom.
Synpunkter senast 20 september 2019

Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten erbjuds härmed möjlighet att lämna synpunkter på dessa planer och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen. Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast 20 september 2019.

Eventuella synpunkter önskas på engelska.

Samrådshandlingar
    Samrådsbrev i Sverige (pdf 114 kB)
    Underrättelse från Miljöministeriet i Estland (pdf 1 MB)
    Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen (pdf 1 MB)

Övrig information som översänts från Miljöministeriet
    National Programme for Radioactive Waste Management (pdf 2 MB)
    Övrigt underlag (endast på estniska) (zip 10 MB)

För mer information kontakta:
Egon Enocksson, handläggare Samhällsplaneringsenheten, 010-698 11 91
egon.enocksson@naturvardsverket.se