SKB:s samård om utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 02 Dec 2014
Oskarshamn

Källa: http://www.skb.se/Templates/Standard____42248.aspx

Inbjudan till samråd

SKB inleder samråd i frågan om utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab, från i dag gällande 8 000 ton (räknat som uran) till 11 000 ton.
Tid och plats för samrådsmöte

Ett allmänt samrådsmöte kommer att hållas i Figeholms Fritid och Konferens, Hägnad, Figeholm, Oskarshamns kommun.
Dag: Tisdagen den 2 december.
Tid: 18.30–21.00.

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag har tagits fram som innehåller en översiktlig beskrivning av hur en utökad kapacitet för mellanlagring i Clab kan åstadkommas samt vilka miljökonsekvenser detta medför.

Pdf med samrådsunderlaget (1,77 MHB)

Synpunkter

Samrådssynpunkter kan lämnas vid mötet eller skriftligen med e-post till samrad2014@skb.se eller följande adress: SKB, Box 250, 101 24 Stockholm. Märk e-post eller brev med ”Samråd”. Synpunkter måste vara SKB tillhanda senast onsdagen den 17 december för att kunna beaktas i samrådet.

Bakgrund

I det system som finns i dag för omhändertagande av använt kärnbränsle utgör Clab en viktig del. Här mellanlagras det använda kärnbränslet i vattenfyllda bassänger. I dag finns det cirka 6 000 ton använt kärnbränsle i form av uran samt radioaktiva komponenter från kärnkraftverken
i Clab.

SKB:s nuvarande tillstånd för Clab omfattar mellanlagring av 8 000 ton använt kärnbränsle. Enligt dagens prognoser beräknas denna mängd uppnås cirka år 2023. SKB planerar för att inleda provdrift av slutförvaret för använt kärnbränsle och Clink cirka år 2030 och det är först då som utlastning av använt kärnbränsle från Clab påbörjas. För att kunna fort-sätta ta emot bränsle efter 2023 behöver tillståndsgiven lagringskapacitet i Clab utökas till 11 000 ton bränsle.

SKB planerar att i början av 2015 komplettera inlämnade ansökningar enligt kärntekniklagen och miljöbalken med ett yrkande om utökad tillståndsgiven kapacitet för mellanlagring Clab.

Mer information
Helene Åhsberg, projektledare Tillståndsprövning, 070-561 87 28.

AttachmentSize
samrad20141202oskarshamn.pdf1.77 MB