Östhammars kommuns referensgruppsmöte: Aktuellt i slutförvarsfrågan

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 17 Dec 2019
Östhammar

Källa: https://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/webbsandning-referensgruppsmo...
Inspellning på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fp8hrVzEVG8

Aktuellt i slutförvarsfrågan
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Re

Yttrande till regeringen om SFR-utbyggnaden

Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har under oktober och november lämnat sina yttrande över ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR till regeringen. På mötet kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att presentera sitt yttrande och Slutförvarsenheten kommer att ge en kort presentation av Mark- och miljödomstolens yttrande.  

Slutförvar för använt kärnbränsle – Östhammars kommuns yttrande över den senaste kompletteringen

SKB kompletterade i april sin ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Östhammars kommun lämnade den 3 december sina yttranden över kompletteringen, enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen. På mötet kommer det att ges en kort presentation av dessa yttranden.

Tid: Tisdagen den 17 december kl 15:30-16:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Efter mötet serveras fika.

Mötet är öppet för allmänheten och kommer att webbsändas. Detta inlägg uppdateras med länk till sändningen strax innan mötet.

Välkomna!