Östhammars kommuns öppet referensgruppsmöte

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 18 Feb 2020
Östhammar

Källa: https://www.slutforvarforsmark.se/kalendarium/
Se också: http://www.mkg.se/referensgruppsm-te-i-sthammars-kommun

Källa: https://mailchi.mp/2d44b9b60675/nyhetsbrev-nr38?e=7b841e996c

Öppet referensgruppsmöte

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Referensgruppsmöte.

SKB:s FUD-rapport
Vart tredje år lämnar SKB in en redovisning av sitt program för Forskning, Utveckling och Demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av
kärnavfall till Strålsäkerhetsmyndigheten. Den senaste redovisningen (Fud 2019) lämnades in i september 2019. På mötet kommer SKB att ge en kort presentation
av Fud 2019.

SKB:s bemötande av remissvar över den senaste kompletteringen
I december yttrade sig SKB över de remissvar som kommit in efter deras senaste komplettering av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. På mötet kommer SKB ge en kort presentation av sina yttrande med bemötande av bland annat Östhammars kommuns remissvar.

Tid: Tisdagen den 18 februari kl 16:30-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Efter mötet serveras fika.
Mötet är öppet för allmänheten och kommer att webbsändas.

Välkomna!