Östhammars kommuns Översiktsplan 2015 - ett förslag att tycka till om

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Fri 15 May 2015 - Tue 15 Sep 2015
Östhammars kommun

Källa (2015-05-13): http://osthammar.se/sv/Boende-miljo--halsa/Stadsutveckling--planering/Ov...

Översiktsplanen handlar om hur Östhammars kommun ska möte framtiden. Slutförvar för radioaktivt avfall är en framtidsfråga som också finns med. På följande tider och platser kan du möta politiker och tjänstemän som berättar mer och vill höra vad du tycker. Har planen rätt riktning?

Samrådstid

Samråd pågår från 15 maj till 15 september 2015. Lämna dina synpunkter på mötena, via e-post oversiktsplan@osthammar.se eller per post Översiktsplanen, Östhammars kommun, Box 66, 74221 Östhammar.

Du kan också besöka oss på Facebook

Möt oss!

Östhammar Albrektsmässan lörd 30/5 kl 10-17 sön 31/5 kl 11-15
Östhammar Storbrunn mån 1/6 kl 10-19  
Alunda Biblioteket ons 3/6 kl 12-20 tors 4/6 kl 13.30-20
Gimo Kvarnen mån 8/6 kl 13.30-20 tis 9/6 kl 12-20
Öregrund Biblioteket mån 15/6 kl 12-20 tis 16/6 kl 13.30-20
Österbybruk Folkets hus mån 22/6 kl 12-20 tis 23/6 kl 13.30-20
Ekeby Ekeby bygdegård tors 6/8 kl 12-19  
Hargshamn Folkets hus tis 11/8 kl 12-19  
Gräsö Gräsö gård tors 13/8 kl 12-19  
Valö Församlingshemmet mån 17/8 kl 12-19  
Långalma Söderögården tors 20/8 kl 12-19