Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 27 Nov 2018
Gimo

Källa: Östhammars kommun. Mötet är öppet för allmänheten och kommer att websändas (se http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/ och direkt länk på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C8ePdtgspZ0).

Kallelse till möte med slutförvarsorganisationens referensgrupp

Tid: den 27 november kl 16:00-17:30
Plats: Zoodiaken, Bruksgymnasiet, Gimo
 
SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)
Helén Segerstedt, Peter Larsson och Mikael Gontier från SKB berättar om läget i tillståndsprövningen för utbyggnad av SFR. De kommer även berätta om SKB:s kommande bemötande av hittills inkomna yttranden gällande SFR och om det svar som SKB tidigare i höst skickade till Strålsäkerhetsmyndigheten angående ett föreläggande gällande befintlig bergssal för medelaktivt avfall (1BMA).
 
Mötet kommer att websändas.

Välkomna!