Den finska prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Mon 20 May 2019
Alunda / Webbsändas

Källa: E-post från Östhammars kommun 7 maj 2019

Kallelse till möte med Referensgruppen för Östhammars kommuns slutförvarsorganisation

Tid: Måndagen den 20 maj kl 18:00-19:30
Plats: Olandsskolans matsal, Alunda
 
Den finska prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle
Kai Hämäläinen från Strålsäkerhetscentralen (STUK) i Finland berättar om den finska processen med att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även Bo Strömberg från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kommer att delta på mötet och ge en kortare presentation av den svenska prövningsprocessen.

Presentationen om den finska processen kommer att hållas på engelska.

Fika serveras från ca kl 17.30.

Mötet är öppet för allmänheten och kommer att websändas.

Välkomna!

Slutförvarsorganisationens referensgrupp består av samtliga ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige samt representanter från Ålands landskapsregering, Region Uppsala, grannkommunerna Uppsala, Norrtälje, Tierp, Älvkarleby och Gävle och de lokala miljöorganisationerna Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) och Naturskyddsföreningen i Östhammar.