Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Huvudförhandling mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Mon 23 Sep 2019 - Fri 04 Oct 2019
Delvis i Östhammar

Förhandlingsordning, 6 juni 2019
För mer information se: nonuclear.se/sfr och mgk.se/sfr-2