Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Huvudförhandling mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Mon 23 Sep 2019 - Fri 04 Oct 2019
Delvis i Östhammar

Se bifogad tidplan 2018-06-28, mål M M 7062-14, aktbilaga 104 (PDF, 82 KB)

AttachmentSize
Nacka-TR-M7062-14-Aktbil104tidplan20180628.pdf82.31 KB