Sista dag för synpunkter till SSM på SKB:s ansökan att bygga ut SFR

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Sun 11 Mar 2018
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Källa: Kungörelse av ansökan om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (SFR)
(med länk till ansökningshandlingar och kompletterinngar)

SKB:s ansökan enligt kärntekniklagen att bygga ut SFR kungjordes av Strålsäkerhetsmydigheten (SSM) 11 december 2017 (se länk ovan).

Synpunkter ska lämnas till Strålsäkerhetsmydigheten senast 11 mars 2018.

Ansökningshandlingar enligt Kärntekniklagen på SSM:s hemsida

Ansökningarna enligt Kärntekniklagen och Miljöbalken på SKB:s hemsida

För mer info se: http://www.mkg.se/skb-kompletterar-ansokan-om-sfr-2-for-andra-gangen