Hör kärnkraft hemma i ett civiliserat samhälle?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 04 Jul 2018
Visby

Information i det officiella prgrammet för Almedalsveckan 2018:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51589

När kärnkraften utvecklades på 1950-talet var det kärnvapenindustrin som var motorn. Sverige blev det mest kärnkraftstäta landet per capita i världen trots stora skogs- och vattenkraftsresurser. Men nu är det dubbelt så dyrt att producera ny kärnkraft som att producera ny vind- och solkraft. Och det 50-åriga avfallsproblemet är inte löst. Utan ett militärstrategiskt intresse skulle kärnkraften självdö. Det finns de inom miljörörelse och industri som betraktar kärnkraften som nästan fossilfri och miljövänlig eftersom det bara kommer ut vattenånga ur skorstenen. Då bortser man ifrån uranbrytning, transporter, energiförluster, radioaktiva utsläpp och olöst avfallshantering. Till detta kommer att makten och kontrollen av kärnkraften alltid kommer att ligga i riktigt stora ägares händer. Det är svårt att demokratisera kärnkraft som man kan med sol, vind och biobränsle.

Hör kärnkraft hemma i ett civiliserat samhälle?