Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011

Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011
Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011

See nonuclear.se/zimmerman

SFR - Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall

Uppdaterad 2018-10-15, kl. 11:45

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 19 december 2014 om tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken att bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, vid befintliga SFR. Se nedan för mer information.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas).  2018-10-13.  SFR - Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall.

SSM Seminar: Celebrating 90 years of Expertise – Radiation Protection in the Next Decade

Öppet / slutet möte: 
öppet
Wed 17 Oct 2018 - Thu 18 Oct 2018
Stockholm

Webcast and archive on YouTube: https://www.youtube.com/user/stralsakert

Kärnkraftsfritt Bottenviken! Sommarträff 2018

Öppet / slutet möte: 
öppet
Sat 25 Aug 2018
Lövånger Kyrkstad

Se bifogad inbjudan (PDF, 148 KB), affisch som PDF (926 KB) och som jpg (2,1 MB).
För mer information: http://karnkraftsfritt.se/

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05), redovisning av uppdraget

Öppet / slutet möte: 
öppet
Mon 01 Apr 2019
Sverige

För de två kommittédirektiv se: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/06/di...

---------------------------------------------------

Källa (15 augusti 2018): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/o...

General timetable for SKB’s nuclear waste programme and decommissioning of the nuclear power plants 2016-2090

Öppet / slutet möte: 
öppet
Fri 01 Jan 2016 - Sun 31 Dec 2090
Sverige

See attached PDF (1.4 MB) and jpg (616 KB). På svenska.

Övergripande tidsplan för SKB:s kärnavfallsprogram samt avveckling av kärnkraftverken 2016-2090

Öppet / slutet möte: 
öppet
Fri 01 Jan 2016 - Sun 31 Dec 2090
Sverige

Se bifogad PDF (1,11 MB) och jpg (546 KB). In English.

Syndicate content