Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011

Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011
Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011

See nonuclear.se/zimmerman

General timetable for SKB’s nuclear waste programme and decommissioning of the nuclear power plants 2016-2090

Öppet / slutet möte: 
öppet
Fri 01 Jan 2016 - Sun 31 Dec 2090
Sverige

See attached PDF (1.4 MB) and jpg (616 KB). På svenska.

Övergripande tidsplan för SKB:s kärnavfallsprogram samt avveckling av kärnkraftverken 2016-2090

Öppet / slutet möte: 
öppet
Fri 01 Jan 2016 - Sun 31 Dec 2090
Sverige

Se bifogad PDF (1,11 MB) och jpg (546 KB). In English.

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Huvudförhandling mål nr M 7062-14, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

Öppet / slutet möte: 
öppet
Mon 23 Sep 2019 - Fri 04 Oct 2019
Delvis i Östhammar

Se bifogad tidplan 2018-06-28, mål M M 7062-14, aktbilaga 104 (PDF, 82 KB)

Seminarium: Strålsäkerhetsmyndigheten 10 år!

Öppet / slutet möte: 
öppet
Tue 02 Oct 2018
Stockholm

Källa: e-post från SSM.

Skrivelse till Miljö- och energidepartementet angående förvaring av använt kärnbränsle vid Forsmark

Se bifogad PDF (2,5 MB).

Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner deltog under hösten 2017 i huvudförhandlingen på mark- och miljödomstolen om SKB:s ansökan att bygge ett förvar för använt kärnbränsle. Se t.ex. aktbilagor på http://mkg.se/aktbilaga-2017-2018:

Henkel Herbert, Mörner Nils-Axel.  2018-06-16.  Skrivelse till Miljö- och energidepartementet angående förvaring av använt kärnbränsle vid Forsmark.
Syndicate content