Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011

Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011
Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011

See nonuclear.se/zimmerman

Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet?

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

Lindstrand Åsa, Jivander Hans, Swahn Johan.  2020-10-11.  Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet? Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Miljörörelse: Lägg inte kärnbränsle i Forsmark

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat, Milkas.  2020-10-12.  Miljörörelse: Lägg inte kärnbränsle i Forsmark.

Mötesplats SKB, 4 november 2020

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Wed 04 Nov 2020
Digitalt

Källa: E-post utskick av SKB, 7 september 2020
Anmälan via epost till sara.perhat@skb.se
Under seminarierna kommer det finnas möjlighet att ställa frågor digitalt.

Syndicate content