Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011

Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011
Author Paul Zimmerman in Sweden 15-23 March 2011

See nonuclear.se/zimmerman

Korrosion oundviklig med KBS3

PDF, 217 KB, Miljötidningen nr 3 2018, Jordens Vänner.

Korrosion oundviklig med KBS3

Lindén Jessica.  2018-11.  Korrosion oundviklig med KBS3.

Var tar det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk vägen och finns alternativ?

Öppet / slutet möte: 
öppet
Fri 23 Nov 2018
Östhammar

Arrangör: Swe Q, Sveriges Quinnoråd, Nätverk för jämställhetsfrågor

Vilka slutförvar kommer hamna i Östhammars kommun?
Visste du att det planeras för fyra slutförvar?

Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Öppet / slutet möte: 
öppet
Tue 27 Nov 2018
Gimo

Källa: Östhammars kommun. Mötet är öppet för allmänheten och kommer att websändas (se http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/ och direkt länk på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C8ePdtgspZ0).

Förvaring av kärnavfall - slutet eller öppet? (Seminarium arrangerad av Gröna Kvinnor och Milkas)

Öppet / slutet möte: 
öppet
Fri 16 Nov 2018
Uppsala

Inbjudan som PDF (297 KB, uppdaterat 8 november 2018)

SFR - Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall

Uppdaterad 2018-11-13

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 19 december 2014 om tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken att bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, vid befintliga SFR. Se nedan för mer information.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas).  2018-10-13.  SFR - Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall.
Syndicate content