Swe Q seminarium: Kvinnors tankar om förvar av kärnavfall på ett säkert sätt

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Thu 05 Mar 2020
Uppsala

Se bifogad PDF (152 KB)

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, nationell konferens

Öppet (open) / slutet (closed): 
slutet (closed)
Wed 13 May 2020
Stockholm - inställt 17 mars 2020

Källa: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, kommunikations avdelning.
Telefon (växel): 08-459 84 00.

Plats: Norra Latin, Stockholm.

Smygpremiär i Göteborg: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Mon 10 Feb 2020
Biografen Zita, Stockholm

Källa: http://www.wechselmann.se/

Visningar på Göteborg Filmfestival: ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST? - En film av Maj Wechselmann

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Sun 26 Jan 2020 - Wed 29 Jan 2020
Göteborg

Källa: http://www.wechselmann.se/

Östhammars kommuns referensgruppsmöte: Aktuellt i slutförvarsfrågan

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 17 Dec 2019
Östhammar

Källa: https://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/webbsandning-referensgruppsmo...
Inspellning på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fp8hrVzEVG8

Aktuellt i slutförvarsfrågan
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Re

Kärnavfallsrådet: Workshop om stegvis prövning

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 12 Nov 2019
Stockholm

Källa: https://www.karnavfallsradet.se/seminarium-om-en-stegvis-provning-och-et...
(För info från MKG, se http://www.mkg.se/workshop-kring-stegvis-pr-vning.)

Datum: Tisdag 12 november 2019
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm
Tid: 10.00–17.00
Kärnavfallsrådet bjuder på lunch

Syndicate content