Pressmeddelande från Milkas 23 januari 2018: Miljödomstolen godkänner inte förvar för använt kärnbränsle

(PDF, 29 KB) | Information in English

I dag har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) yttrat sig över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om att bygga ett förvar för använt kärnbränsle 500 meter under jord i Forsmark, med inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas).  2018-01-23.  Pressmeddelande från Milkas 23 januari 2018: Miljödomstolen godkänner inte förvar för använt kärnbränsle.

International Anti-nuclear Summer Camp 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Mon 06 Aug 2018 - Sun 12 Aug 2018
Near Narbonne, France

For information see: http://camp2018.nuclearheritage.net/

Leaflet (PDF, 2.2 MB)

Contact: camp2018@nuclear-heritage.net

Sista dag för synpunkter till MMD på SKB:s ansökan att bygga ut SFR, mål M 7062-14

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Mon 19 Mar 2018
Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

SKB:s ansökan enligt Miljöbalken att bygga ut SFR kungjordes av  Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (MMD) 4 december 2017 (se bifogad kungörelse, mål M 7062-14, aktbilaga 88, 843 KB).

Synpunkter ska lämnas till Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen senast 19 mars 2018.

Östhammars kommun: Vad händer i slutförvarsfrågan?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Thu 30 Nov 2017
Gimo

Källa: Annonsnytt, onsdag 22 november, sid. 8, och
http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/oppet-mote-for-allmanheten/

Gimo, 30 november 2017

 

Gröna Kvinnor inbjudar till möte om slutförvaret av kärnavfall i Forsmark och domstolsförhandlingarna

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Thu 02 Nov 2017
Uppsala

Datum och tid: torsdag 2 november 2017, kl. 16:30 - 18:30
Plats: hos studieförbundet Sensus, Västra Ågatan 16

Ewa Larsson, samhällsvetare och ordförande i Gröna kvinnor,
talar om ”Slutförvar utifrån ett feministiskt perspektiv”

Syndicate content