Atomkraftens död eller pånyttfödelse (film och debatt)

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Mon 03 Jul 2017
Visby

Event på Almedalen 2017 arrangerad av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen. Se bifogad PDF (478 KB).

INSTÄLLT 23 jan. 2018: Rådgivande folkomröstning i Östhammars kommun gällande slutförvar för använt kärnbränsle

Öppet (open) / slutet (closed): 
slutet
Sun 04 Mar 2018
Östhammars kommun

Källa: http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/folkomrostning-gallande-slutfo...

Frågan ska vara:
Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark?
– Ja
– Nej

Vill du veta mer om jordbävningar?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Thu 23 Mar 2017
Gimo

Källa (2017-03-07):
http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/vill-du-veta-mer-om-jordbavnin...

Kärnavfallsrådets seminarium om SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Fri 28 Apr 2017
Stockholm

Från www.karnavfallsradet.se 6 mars 2017:
"Kärnavfallet − en fråga i ständig förändring den 28 april på Garnisonen konferens. Mer information kommer."

Syndicate content