Solar Energy Research Center (Centrum för Solenergiforskning)

Linvind-Kooperativ för vindkraft i Linköping

Svenska Läkare mot Kärnvapen (Swedish section of International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW)

Svenska Forskare och Ingenjörer mot Kärnvapen (Swedish Scientists and Engineers Against Nuclear Weapons)

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Plogbillsrörelsen (Plowshares Movement; Bread Not Bombs Plowshares)

Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) (Opinion Group for a Safe Final Storage - Swedish only)

Nej till uranbrytning - om planer på uranprospektering i Sverige

nonuclear.se

Naturskyddsföreningen (The Swedish Nature Protection Federation)

Syndicate content