Naturvårdsverket: Samråd om strålsäkerhetsplaner i Estland

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Fri 20 Sep 2019
Naturvårdsverket

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttrande...

Estland har påbörjat arbetet med strålsäkerhetsrelaterade planer. Sverige kan lämna synpunkter på miljöbedömningen av dessa planer.

Bakgrund

Remiss av SKB:s Fud-program 2019 - Förhandsinformation

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Wed 16 Oct 2019
SSM:s lokaler, Solna

PDF med datum, tid och plats: ons. 16 okt. 2019, kl. 9-15 som längst, SSM, Solna (938 KB)
- För information om Fud-processon se t.ex. http://www.mkg.se/fud-processen
- Dokument på nonuclear.se om Fud-processen

Urkult 2019: Kärnvapen-kärnkraft-krärnkraftsavfall

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Sat 03 Aug 2019
Urklult, Näsåker

För mer information se https://www.urkult.se/

 Kärnvapen-kärnkraft-krärnkraftsavfall

Nuclear Waste in Sweden - The KBS-3 Method is Not a Solution

PDF (115 KB).

Nuclear Waste in Sweden - The KBS-3 Method is Not a Solution [1]

There is a general consensus that there are many uncertainties.

Goldstick Miles.  2019-05-18.  Nuclear Waste in Sweden - The KBS-3 Method is Not a Solution.

Den finska prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Mon 20 May 2019
Alunda / Webbsändas

Källa: E-post från Östhammars kommun 7 maj 2019

Nuclear Heritage Network's Anti-nuclear summer camp 2019

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Mon 12 Aug 2019 - Sun 18 Aug 2019
Döbeln, Germany

Source: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Sum...

August 12-18 in Döbeln (Germany):

Lunchseminarium med internationella från industin oberoenden experter på kärnavfall (Kanada, Schweiz och Europa)

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Fri 24 May 2019
Stockholm

Presentations on radioactive waste by Gordon Edwards, Canada; Marcos Buser, Switzerland; Jan Haverkamp, The Netherlands; and Johan Swahn, Sweden, 24 May 2019, at the office of the Swedish Society for Nature Conservation, Stockholm, Sweden. Archived in full on YouTube at https://youtu.be/7S9w0coP1rU.

Syndicate content