Korrosion oundviklig med KBS3

PDF, 217 KB, Miljötidningen nr 3 2018, Jordens Vänner.

Korrosion oundviklig med KBS3

Lindén Jessica.  2018-11.  Korrosion oundviklig med KBS3.

Var tar det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk vägen och finns alternativ?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Fri 23 Nov 2018
Östhammar

Arrangör: Swe Q, Sveriges Quinnoråd, Nätverk för jämställhetsfrågor

Vilka slutförvar kommer hamna i Östhammars kommun?
Visste du att det planeras för fyra slutförvar?

Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 27 Nov 2018
Gimo

Källa: Östhammars kommun. Mötet är öppet för allmänheten och kommer att websändas (se http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/ och direkt länk på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C8ePdtgspZ0).

Förvaring av kärnavfall - slutet eller öppet? (Seminarium arrangerad av Gröna Kvinnor och Milkas)

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Fri 16 Nov 2018
Uppsala

Inbjudan som PDF (297 KB, uppdaterat 8 november 2018)

SSM Seminar: Celebrating 90 years of Expertise – Radiation Protection in the Next Decade

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 17 Oct 2018 - Thu 18 Oct 2018
Stockholm

Webcast and archive on YouTube: https://www.youtube.com/user/stralsakert

Syndicate content