Kärnkraft hör inte hemma i ett civiliserat samhälle

Ledarsidan på DN. lever med en bisarr illusion. Tyvärr är de inte ensamma. Några dagar efter ledaren där man vurmar för mera kärnkraft publicerar DN en helsida mera illusioner, nu från Women in nuclear Sverige som de delar med Miljövänner för kärnkraft – att mera kärnkraft ska frälsa oss från klimatproblemen

Henkel Herbert.  2018-12-31.  Kärnkraft hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

Korrosion oundviklig med KBS3

PDF, 217 KB, Miljötidningen nr 3 2018, Jordens Vänner.

Korrosion oundviklig med KBS3

Lindén Jessica.  2018-11.  Korrosion oundviklig med KBS3.

Var tar det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk vägen och finns alternativ?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Fri 23 Nov 2018
Östhammar

Arrangör: Swe Q, Sveriges Quinnoråd, Nätverk för jämställhetsfrågor

Vilka slutförvar kommer hamna i Östhammars kommun?
Visste du att det planeras för fyra slutförvar?

Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 27 Nov 2018
Gimo

Källa: Östhammars kommun. Mötet är öppet för allmänheten och kommer att websändas (se http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/ och direkt länk på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C8ePdtgspZ0).

Förvaring av kärnavfall - slutet eller öppet? (Seminarium arrangerad av Gröna Kvinnor och Milkas)

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Fri 16 Nov 2018
Uppsala

Inbjudan som PDF (297 KB, uppdaterat 8 november 2018)

Syndicate content