SSM Seminar: Celebrating 90 years of Expertise – Radiation Protection in the Next Decade

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 17 Oct 2018 - Thu 18 Oct 2018
Stockholm

Webcast and archive on YouTube: https://www.youtube.com/user/stralsakert

Kärnkraftsfritt Bottenviken! Sommarträff 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Sat 25 Aug 2018
Lövånger Kyrkstad

Se bifogad inbjudan (PDF, 148 KB), affisch som PDF (926 KB) och som jpg (2,1 MB).
För mer information: http://karnkraftsfritt.se/

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05), redovisning av uppdraget

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Mon 01 Apr 2019
Sverige

För de två kommittédirektiv se: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/06/di...

---------------------------------------------------

Källa (15 augusti 2018): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/o...

General timetable for SKB’s nuclear waste programme and decommissioning of the nuclear power plants 2016-2090

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Fri 01 Jan 2016 - Sun 31 Dec 2090
Sverige

See attached PDF (1.4 MB) and jpg (616 KB). På svenska.

Övergripande tidsplan för SKB:s kärnavfallsprogram samt avveckling av kärnkraftverken 2019-2055

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 01 Jan 2019 - Fri 31 Dec 2055
Sverige

Plan 2019 | Plan 2016

Se bifogad PDF (314 KB) och jpg (170 KB).

Seminarium: Strålsäkerhetsmyndigheten 10 år!

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 02 Oct 2018
Stockholm

Video inspelning finns på: https://www.youtube.com/watch?v=nfcJNhoAYvs

Syndicate content