Östhammars kommuns Informationsträff om utbyggnaden av SFR

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 25 Apr 2018
Österbybruk

Källa: Östhammars kommun

Östhammar kommuns referensgrupp - öppet möte / Presentation av Kärnavfallsrådet Kunskapslägesrapporten 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 27 Mar 2018
Alunda

Källa: Östhammars kommun

Värmlandmot Kärnkraft: Fukushimadagen - Manefestation och möte

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Sat 10 Mar 2018
Karlstad

Källa: http://varmlandmotkarnkraft.se/nyhetsbrev-2018-02-22/

GAMMAL KÄRNKRAFT ROSTAR!
Miljödomstolen har sagt nej till planerat slutförvar för utbränt kärnbränsle.
Risker för radioaktivt läckage under tusentals år.
Ytterligare en anledning att snabbt sluta producera mer atomsopor och öka
takten på omställningen till förnybar energi!

Baltic Sea NGO Forum 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Thu 17 May 2018 - Fri 18 May 2018
Uppsala

Documentation

For more information see www.balticseango.net | All Baltic Sea information at www.nonuclear.se

Kärnavfallsrådet arrangerar ett heldagsseminarium kring kunskapslägesrapporten 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 21 Mar 2018
Stockholm

För mer information se: http://www.karnavfallsradet.se/

Välkommen till seminarium om Kärnavfallsrådets
Kunskapslägesrapport 2018, Beslut under osäkerhet

Syndicate content