International Anti-nuclear Summer Camp 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Mon 06 Aug 2018 - Sun 12 Aug 2018
Near Narbonne, France

For information see: http://camp2018.nuclearheritage.net/

Leaflet (PDF, 2.2 MB)

Contact: camp2018@nuclear-heritage.net

Sista dag för synpunkter till MMD på SKB:s ansökan att bygga ut SFR, mål M 7062-14

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Mon 19 Mar 2018
Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

SKB:s ansökan enligt Miljöbalken att bygga ut SFR kungjordes av  Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen (MMD) 4 december 2017 (se bifogad kungörelse, mål M 7062-14, aktbilaga 88, 843 KB).

Synpunkter ska lämnas till Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen senast 19 mars 2018.

Östhammars kommun: Vad händer i slutförvarsfrågan?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Thu 30 Nov 2017
Gimo

Källa: Annonsnytt, onsdag 22 november, sid. 8, och
http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/oppet-mote-for-allmanheten/

Gimo, 30 november 2017

 

Gröna Kvinnor inbjudar till möte om slutförvaret av kärnavfall i Forsmark och domstolsförhandlingarna

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Thu 02 Nov 2017
Uppsala

Datum och tid: torsdag 2 november 2017, kl. 16:30 - 18:30
Plats: hos studieförbundet Sensus, Västra Ågatan 16

Ewa Larsson, samhällsvetare och ordförande i Gröna kvinnor,
talar om ”Slutförvar utifrån ett feministiskt perspektiv”

Inställt: Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om den fortsatta tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Mon 04 Dec 2017
Stockholm

Inställt 28 november 2017

Källa: http://www.karnavfallsradet.se/seminarier

Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om den fortsatta tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Tid: 4 december, ca kl 13.00–17.00
Plats:  Garnisonen konferens, Stockholm.

International Uranium Film Festival

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 10 Oct 2017 - Sun 15 Oct 2017
Berlin

See http://uraniumfilmfestival.org

Syndicate content