Östhammar kommuns referensgrupp - öppet möte / Presentation av Kärnavfallsrådet Kunskapslägesrapporten 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 27 Mar 2018
Alunda

Källa: Östhammars kommun

Värmlandmot Kärnkraft: Fukushimadagen - Manefestation och möte

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Sat 10 Mar 2018
Karlstad

Källa: http://varmlandmotkarnkraft.se/nyhetsbrev-2018-02-22/

GAMMAL KÄRNKRAFT ROSTAR!
Miljödomstolen har sagt nej till planerat slutförvar för utbränt kärnbränsle.
Risker för radioaktivt läckage under tusentals år.
Ytterligare en anledning att snabbt sluta producera mer atomsopor och öka
takten på omställningen till förnybar energi!

Baltic Sea NGO Forum 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Thu 17 May 2018 - Fri 18 May 2018
Uppsala

Documentation

For more information see www.balticseango.net | All Baltic Sea information at www.nonuclear.se

Kärnavfallsrådet arrangerar ett heldagsseminarium kring kunskapslägesrapporten 2018

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 21 Mar 2018
Stockholm

För mer information se: http://www.karnavfallsradet.se/

Välkommen till seminarium om Kärnavfallsrådets
Kunskapslägesrapport 2018, Beslut under osäkerhet

Informationsträff gällande slutförvarsfrågan

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 13 Feb 2018
Gimo

Källa: http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/inbjudan-till-informationstraff-2/

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Almedalsveckan 2018: Kärnkraft och kärnkraftsavfall

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Sun 01 Jul 2018 - Sun 08 Jul 2018
Visby

Den officiella hemsidan: http://www.almedalsveckan.info/
Sök i programmet: http://program.almedalsveckan.info/event/search/
(sök på t.ex. "kärnkraft" eller "energi" för flera än de listan nedan)

SKB:s fartyg m/s Sigrid, Kajplats 2: se t.ex. http://www.almedalsveckan.info/fartyg

Syndicate content