Pressmeddelande 16 mars 2011: Lär av katastrofen i Japan – avslå ansökan om slutförvar