Remiss angående “Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser” (remissmissiv 2012-08-17 M2012/2031/R)